Home » Finance

Riziko ústních dohod při obchodu: Proč se na ně nespoléhat?

16.02.2024
Při obchodu s nemovitostmi se často setkáváme s řadou formalit a procesů, které je třeba dodržovat, aby byl obchod legitimní a bezpečný pro obě strany. Mezi těmito formalitami je také uzavření písemných smluv, které stanovují podmínky transakce a práva a povinnosti zúčastněných stran. Nicméně, může se stát, že se strany dohodnou ústně a neuzavřou písemnou smlouvu. Zde je důvod, proč by se člověk na ústní dohody rozhodně neměl spoléhat, zejména při obchodu s nemovitostmi.
Ilustrační snímek | Zdroj: freepik.com

Nejasnosti a nesrovnalosti


Při ústních dohodách může docházet k nejasnostem a nesrovnalostem ohledně podmínek a detailů obchodu. Pokud není dohoda písemně stanovena, může dojít k různým interpretacím a sporům mezi stranami ohledně toho, co bylo skutečně dohodnuto.

Právní ochrana


Písemné smlouvy poskytují právní ochranu a jasně stanovují práva a povinnosti každé strany. Pokud se objeví spor, soud může většinou rozhodnout na základě písemné smlouvy. Při ústní dohodě může být obtížné prokázat, co bylo dohodnuto, a může tak dojít k nespravedlivému rozsudku.

Možnost změny názoru


V obchodu s nemovitostmi může být jedna ze stran pod tlakem okolností, které mohou vést k tomu, že změní svůj názor nebo se rozhodne upustit od ústní dohody. Pokud není dohoda písemně stanovena, nemá druhá strana žádnou záruku, že se první strana bude držet původní dohody.

Risk nepoctivosti


Ústní dohody jsou náchylné k riziku nepoctivosti jedné nebo obou stran. Jedna strana může slíbit něco, co nemá v úmyslu dodržet, nebo může být neúplně upřímná ohledně podmínek dohody. Písemná smlouva poskytuje lepší ochranu proti takovýmto rizikům.

Zákonné požadavky


V některých případech mohou být určité obchody s nemovitostmi podléhající zákonem povinnosti být uzavřeny písemně. Pokud dojde k ústní dohodě, která nesplňuje tyto požadavky, může být taková dohoda neplatná.

I když se může zdát, že ústní dohody jsou rychlým a jednoduchým způsobem, jak uzavřít obchod, mohou být spojeny s řadou rizik a nejistot. Pro zajištění bezpečné a legitimní transakce je vždy nejlepší uzavřít písemnou smlouvu, která jasně stanoví podmínky a závazky obou stran. Taková smlouva poskytuje právní ochranu a záruku pro všechny zúčastněné strany.

Autor: BH
Sdílet na Twitteru

Další články z rubriky Finance

Pojištění nemovitosti: Proč je dobré ho mít a na co si dát pozor?

Při vlastnictví nemovitosti nesmíme zapomínat na mnoho důležitých povinností a poplatků za revize a podobné nezbytnosti spojené s jejím užíváním. Čast ...

Jak šetřit vodu v domácnosti? Praktické tipy pro udržitelnost i úsporu peněz

Voda je vzácný zdroj, a vědomé šetření vody v domácnosti nejen pomáhá jej zachovat, ale také snižuje náklady a přispívá k udržitelnosti životního pros ...

Oprav dům po babičce: Co program pro renovace starších budov obnáší?

Program Oprav dům po babičce přináší unikátní možnosti pro majitele rodinných a rekreačních domů v České republice. Jeho zaměření na komplexní renovac ...

Zrušení darovací smlouvy aneb jak zrušit dar z důvodu nevděku

Darovací smlouvy jsou často uzavírány s dobrými úmysly a láskou k příjemci. Nicméně může se stát, že vztahy mezi dárcem a příjemcem se zhorší a dárce ...

Doporučujeme

Publikovat článek