Home » Finance

Zrušení darovací smlouvy aneb jak zrušit dar z důvodu nevděku

03.11.2023
Darovací smlouvy jsou často uzavírány s dobrými úmysly a láskou k příjemci. Nicméně může se stát, že vztahy mezi dárcem a příjemcem se zhorší a dárce by chtěl dar zpět. Dar lze odvolat z důvodu nesplnění podmínky spojené s darem, pro nouzi, ale také pro nevděk, což je nejčastějším důvodem, proč by se darovací smlouva mohla zrušit. Následující článek vám vysvětlí, co je to "nevděk" a jak můžete zrušit darovací smlouvu z tohoto důvodu.
Ilustrační snímek | Zdroj: freepik.com

Co je nevděk v kontextu darování?


Nevděk je právní termín, který se používá k označení situace, kdy příjemce daru (obvykle majetku) neprojevuje dárkyni/dárci dostatečnou vděčnost. To může být výsledkem narušených vztahů, sporů nebo jiných událostí, které vedou k pocitu dárce, že dar byl neadekvátně oceněn.

Zrušení darovací smlouvy z důvodu nevděku


Tato metoda odvolání daru často není jednoduchým procesem. Důležité jsou časové podmínky. Ze zákona je na odvolání daru lhůta jeden rok od okamžiku, kdy vám obdarovaný svým jednáním ublížil, případně od chvíle, kdy jste se o jeho chování dozvěděli. Ke zrušení daru pro nevděk nění stanovena žádná právní forma a pokud je s obdarovaným bezproblémová dohoda, toto rozhodnutí může být učiněno ústně, po telefonu, ale i písemně. Jestliže své právo na odvolání daru uplatníte, stáváte se znovu majitelem dané věci, kterou je obdarovaný povinen vydat zpět. Myslete však na to, že po ukončení procesu je vhodné mít možnost rozhodnutí o odebrání daru doložit.

Zejména u velmi hodnotných darů je tento proces často komplikovaný a nevyhne se tak zásahu právníků, proto by měl splňovat základní podmínky:

Důkaz nevděku
Dárce by měl poskytnout důkaz o nevděku ze strany příjemce. To může zahrnovat e-maily, dopisy nebo svědectví svědků, kteří by mohli potvrdit nepřiměřené chování nebo nepřátelský postoj příjemce.

Závažný nevděk
Nevděk by měl být závažný a nevhodný přístup příjemce by měl být prokázán jasně a jednoznačně.

Kroky pro zrušení daru z důvodu nevděkuKonzultace s právníkem
Prvním krokem by mělo být konzultování s právníkem, který vám, v případě negativního přístupu obdarovaného, poradí ohledně možností zrušení darovací smlouvy z důvodu nevděku.

Shromáždění důkazů
S právníkem shromážděte důkazy o nevděku příjemce. To může zahrnovat korespondenci, svědectví svědků a další relevantní informace.

Soudní žaloba
Pokud právník zhodnotí, že máte dostatečné důkazy o nevděku a máte právní základ pro zrušení daru, může být podána soudní žaloba. V tuto chvíli budete mít na výběr 1) žalobu na vydání věci (pokud se jedná o věc movitou), 2) žalobu na vyklizení nemovitosti, 3) žalobou na bezdůvodné obohacení, v některých případech také žalobu na určení vlastnictví.

Soudní řízení
Soudní řízení bude probíhat podle místních právních předpisů. Rozhodnutí o zrušení daru bude věcí soudu.

Jestliže obdarovaný movitým darem již nedisponuje, máte nárok na finanční náhradu, která by měla být adekvátní pořizovací ceně daru.

Zrušení darovací smlouvy z důvodu nevděku někdy není lehkým procesem, a je třeba dodržovat určitá pravidla. Je to složité právní téma, a proto je v případě nepříjemností nezbytné konzultovat situaci s právním odborníkem, který vám poskytne konkrétní radu a pomůže vám projít tímto procesem.

Autor: BH
Sdílet na Twitteru

Další články z rubriky Finance

Riziko ústních dohod při obchodu: Proč se na ně nespoléhat?

Při obchodu s nemovitostmi se často setkáváme s řadou formalit a procesů, které je třeba dodržovat, aby byl obchod legitimní a bezpečný pro obě strany ...

Pojištění nemovitosti: Proč je dobré ho mít a na co si dát pozor?

Při vlastnictví nemovitosti nesmíme zapomínat na mnoho důležitých povinností a poplatků za revize a podobné nezbytnosti spojené s jejím užíváním. Čast ...

Jak šetřit vodu v domácnosti? Praktické tipy pro udržitelnost i úsporu peněz

Voda je vzácný zdroj, a vědomé šetření vody v domácnosti nejen pomáhá jej zachovat, ale také snižuje náklady a přispívá k udržitelnosti životního pros ...

Oprav dům po babičce: Co program pro renovace starších budov obnáší?

Program Oprav dům po babičce přináší unikátní možnosti pro majitele rodinných a rekreačních domů v České republice. Jeho zaměření na komplexní renovac ...

Doporučujeme

Publikovat článek